Arrangörer

Bakom arrangemanget står nedan organisationer och företag…

Huvudarrangörer

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag… [Läs mer]

Step IT

3 Step IT är ett tjänsteföretag som har specialiserat sig på att hantera finansiering, administration och utbyte av IT-utrustning. En unik affärsstrategi som förändrar hur organisationer och företag anskaffar IT-utrustning. 3 Step IT erbjuder kunderna en transparent, kostnadseffektiv och hållbar process för hanteringen av IT-utrustningens livscykel… [Läs mer]

Teleproffs i Sverige AB

TeleProffs är idag en av Sveriges ledande privatägda systemintegratörer inom kommunikationslösningar mot företagsmarknaden.Vi har i över 20 år levererat kommunikationslösningar inom våra sex verksamhetsområden - telefonsystem, mobiltelefoni, datakommunikation, operatörstjänster, fordonskommunikation och utbildning… [Läs mer]

Zync Customer Management AB

Vårt huvudmål är att hjälpa våra kunder att öka kvaliteten och effektiviteten i sina kundrelationer samt frigöra tid för alla med kundkontakt.Då skapas möjligheten till ökad försäljning och organisk tillväxt via egen säljkraft… [Läs mer]

Bluerange Sweden AB

Bluerange erbjuder sin expertis och tjänster inom tre huvudsakliga områden – Digital kommunikation, IT-infrastruktur och Informationshantering. Vi skapar affärsnytta åt våra uppdragsgivare via insiktsfulla analyser, leverans och implementation av kundanpassade lösningar samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av fördefinierade målbilder… [Läs mer] 

Medarrangörer

StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning… [Läs mer]

 R-Företagen

Utifrån vår unika historia föddes en stark vision att medverka till större medvetenhet av etiskt förhållningssätt och bidra till en långsiktig och god företags- och samhällsutveckling. En viktig uppgift i vår mission är att lokalisera alla dessa företag och organisationer som framstår som goda exempel och föredömen i vårt samhälle… [Läs mer]