Zync Customer Management AB

zync_metod

Vårt huvudmål är att hjälpa våra kunder att öka kvaliteten och effektiviteten i sina kundrelationer samt frigöra tid för alla med kundkontakt.Då skapas möjligheten till ökad försäljning och organisk tillväxt via egen säljkraft.

Microsoft Dynamics CRM Partner of the Year

Att vi blev valda till den främsta partnern i Sverige är enligt följande motivering: ” Årets Dynamics CRM-partner tilldelas ZYNC AB på Microsofts Dynamics Partnerdag 3:e september 2009. Erfarenhet av CRM och deras inarbetade metoder för sälj och implementation har givit Zync en rivstart som ny partner med lösningar baserade på Microsoft Dynamics CRM”

Med många CRM projekt i ryggen så har vi kunskap och erfarenhet. Vi hjälper er att lyckas med införandet och ser till att alla är ombord. Denna erfarenhet är nödvändig för att klara de utmaningar som finns vid införandet av nytt systemstöd.

Vår metod

I alla våra kunduppdrag, stort som litet, arbetar vi tillsammans med er för att säkerställa nedanstående. I vår projektplan använder vi olika instrument för att kartlägga och fastställa framtida arbetsätt i syfte att spara tid, öka kun(d)skapen om era kunder och er marknad samt öka försäljningen. För att säkerställa detta arbetar vi efter en beprövad och effektiv projektmodell.

Den följer vår formel: Enkelhet x Kunskap = Resultat.

  1. Intern analys/genomgång
  2. Extern analys/genomgång
  3. Taktik och Strategi
  4. CRM-implementation
  5. Utveckling

Att skapa försäljning och kundnöjdhet är en process som kräver engagemang och strategi. Våra huvudmål är att hjälpa våra kunder att öka kvaliteten och effektiviteten i sina kundrelationen samt frigöra tid för alla med kundkontakt.

[Webbplats Zync Customer Management AB]